Aby pracować jako lekarz

Wśród zawodów, których wykonywanie jest marzeniem wielu osób znajduje się zawód lekarza. Co roku tysiące maturzystów postanawia złożyć dokumenty właśnie na uniwersytet medyczny na kierunek lekarski. Wiele osób jest przekonanych, że ukończenie tych studiów da im szansę na prowadzenie dostatniego życia. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że droga do zostania lekarzem jest naprawdę bardzo długa i trudna. Przede wszystkim trzeba ukończyć studia. Obejmują one dwanaście semestrów, a więc trwają sześć lat. Są to najdłuższe studia w Polsce. Po każdym roku studiów obowiązkiem studenta jest odbycie praktyk. Odbywają się one na wybranym oddziale szpitalnym. W czasie trwania studiów zajęcia odbywają się nie tylko na sali wykładowej, ale również w szpitalu. Dzięki nim przyszli lekarze mają okazję zetknąć się z pacjentami i sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Zdanie ostatniego egzaminu nie daje jeszcze prawa do wykonywania zawodu lekarza. Trzeba odbyć obowiązkowy staż podyplomowy, który trwa dwanaście miesięcy. Odbywa się on w szpitalu, który został wybrany przez absolwenta medycyny. Trzeba również uzyskać pozytywny wynik z Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Spełnienie tych trzech kryteriów daje dopiero prawo wykonywania zawodu lekarza. Droga do uzyskania specjalizacji jest równie długa i równie trudna.