Archiwa kategorii: Firma

Praca na terenie Unii Europejskiej

W 2004 roku nasz kraj stał się członkiem Unii Europejskiej. Oznacza to dla nas między innymi możliwości poszukiwania pracy we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Od kiedy przestały obowiązywać okresy przejściowe możemy poszukiwać pracy w dowolnie wybranym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale także w Norwegii i w Islandii. Legalną pracę możemy także podjąć w nie będącej członkiem Unii Europejskiej ani członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego Szwajcarii. Ofert pracy za granicą możemy szukać samodzielnie, ale możemy skorzystać także z usług świadczonych przez agencje zajmujące się zatrudnieniem. Samodzielne szukanie pracy może nam zająć dużo więcej czasu niż szukanie pracy za pośrednictwem agencji. Decydując się na samodzielne szukanie pracy za granicą warto zapoznać się z obowiązującym w danym kraju prawem pracy. Osoby poszukujące pracy za granicą, które nie znają biegle obcego języka raczej nie powinny poszukiwać tej pracy samodzielnie. Nie znając języka łatwo mogą one stać się ofiarą oszustów. Szukając pracy za pośrednictwem agencji możemy skorzystać z agencji prowadzącej działalność na terenie Polski. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które wyjeżdżają do pracy po raz pierwszy oraz dla osób, które nie lubią podejmować ryzyka.

Praca w Niemczech

Jednym z krajów Europy, do którego Polacy bardzo chętnie wyjeżdżają do prac sezonowych są Niemcy. Najłatwiej pracę sezonową w Niemczech można znaleźć w rolnictwie, budownictwie oraz w branży hotelarsko-gastronomicznej. Największą popularnością cieszy się jednak praca w rolnictwie. Największa liczba Polaków, którzy wyjeżdżają do Niemiec pracuje przy zbiorze szparagów. Praca przy zbiorze szparagów zaczyna się w kwietniu, ale trwa tylko 2 miesiące. Praca ta jest pracą akordową, stawka za godzinę wynosi około 7 euro. Tak więc osoby, które mają doświadczenie przy zbieraniu szparagów po zakończeniu sezonu mogą wyjechać bogatsze o około 2000 euro. Polacy bardzo często zbierają w Niemczech także truskawki, maliny, śliwki czy jabłka. Wyjeżdżając do tego typu prac należy zdawać sobie sprawę, że praca ta jest bardzo ciężka. Przy zbiorach owoców nierzadko się zdarza, że trzeba pracować także mimo padającego deszczu. Dzień pracy przy zbiorze jest długi, trwa zazwyczaj 10 godzin, a jedynym wolnym dniem jest tylko niedziela. Nie ma także co liczyć na luksusowe miejsce zakwaterowania. Pracowników sezonowych najczęściej kwateruje się w hotelach pracowniczych lub w tzw. kampingach. Trzeba się liczyć także z tym, że w jednym pokoju będzie zakwaterowanych nawet 8 osób. Prace te są pracami akordowymi.

Czym jest praca sezonowa

Każdego roku wraz z nadejściem wiosny pojawiają się oferty pracy sezonowej. Oferty pracy sezonowej w naszym kraju najczęściej dotyczą miejscowości wypoczynkowych położonych w górach i nad morzem. W okresie letnim miejscowości te przeżywają najazd wczasowiczów, stąd też konieczność poszukiwania pracowników sezonowych. Wśród ogłoszeń zamieszczanych przez pracodawców pochodzących z tych właśnie okolic przeważają ogłoszenia, w których szukane są osoby na stanowiska kelnerów, barmanów. Bardzo często oferty pracy sezonowej w miejscowościach turystycznych to oferty nie tylko z branży gastronomicznej, ale także z branży hotelowej. Wiele hoteli położonych nad morzem czy w górach szuka na wakacje recepcjonistów. W okresie wiosny pojawiają się także oferty pracy sezonowej z takich działów gospodarki jak rolnictwo, czy budownictwo. Oferty te nie związane są już z konkretnym regionem, ale są to oferty, które pochodzą z całego kraju. Oferty pracy sezonowej mogą dotyczyć także pracy sezonowej za granicą. Oferty pracy sezonowej za granicą to najczęściej oferty pracy w rolnictwie. Pracę sezonową w rolnictwie poza granicami Polski znajdziemy w Hiszpanii (zbiór truskawek), we Francji (zbiór winogron), ale także w Niemczech, w Szwecji czy w Holandii. Na pracowników sezonowych z Polski czeka także Wielka Brytania.

Umowa o pracę

Umowa o pracę może zostać rozwiązana przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Kodeks pracy przewiduje kilka możliwości rozwiązania umowy o pracę. Umowę o pracę możemy rozwiązać za porozumieniem stron, może ona także zostać wypowiedziana z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez okresu wypowiedzenia. Umowa o pracę może zostać rozwiązana także wraz z upływem czasu na jaki została zawarta lub po upłynięciu dnia, w którym zakończyliśmy wykonywanie pracy dla wykonania, której zawarliśmy umowę. Podstawowym sposobem rozwiązania umowy o pracę według kodeksu pracy jest rozwiązanie umowy o pracę poprzez wypowiedzenie lub bez wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie jednostronne. Może więc zostać ono wyrażone tylko przez pracownika lub tylko przez pracodawcę. Zgodnie z oświadczeniem stosunek pracy zostanie zakończony w chwili, kiedy dobiegnie końca okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia potrzebne jest także oświadczenie jednej ze stron z tym, że stosunek pracy jest zakończony natychmiast. Wypowiadając umowę o pracę nie jest konieczne uzyskanie zgody drugiej strony. Zazwyczaj wypowiedzenie umowy o pracę musi zostać zrobione na piśmie. Tak przynajmniej określa to kodeks pracy, z kolei kodeks cywilny uważa, że można to zrobić także ustnie.

Sposoby na szukanie pracy

Obecnie rynek pracy nie obfituje w nowe miejsca pracy. Dlatego też trzeba wiedzieć jak szukać pracy aby ją znaleźć. W przeciwnym razie bardzo długo możemy pozostawać bezrobotni. Najwięcej osób szuka pracy przeglądając ogłoszenia, które zamieszczane są w prasie. Takie rozwiązanie zajmuje jednak sporo czasu. Aby bowiem trafić na ogłoszenie, które może być dla nas odpowiednie musimy przebrnąć przez całkiem dużo ogłoszeń, które skierowane są do osób z zupełnie innymi kwalifikacjami. Sposobem dużo bardziej ekonomicznym jest korzystanie z serwisów internetowych, na których zamieszczane są ogłoszenia o pracy. Takie serwisy zawsze umożliwiają nam określenie kryteriów wyszukiwania ogłoszeń. Dzięki temu nie tracimy czasu na przeglądanie ogłoszeń, które nie są dla nas. Możemy na przykład przeglądać ogłoszenia skierowane do określonej grupy zawodowej lub też te, które pochodzą z jednego miasta. Możemy także połączyć razem oba kryteria co wydaje się być rozwiązaniem najbardziej korzystnym. Sposobem szukania pracy jest także osobiste odwiedzanie potencjalnych pracodawców z CV i listem motywacyjnym w ręku. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość – nie zawsze bowiem uda nam się z dokumentami dotrzeć od razu do osób, które odpowiedzialne są za zatrudnianie nowych pracowników. Ta metoda jest nieodpowiednia dla osób nieśmiałych.

Na jakie studia iść

Kilka lat temu rozpoczęła się dyskusja, która trwa do dzisiaj. Dotyczy ona tego, które studia dają szansę na pracę: humanistyczne czy ścisłe. Obecnie uważa się, że absolwenci kierunków humanistycznych są klientami urzędów pracy i na znalezienie zatrudnienia nie mają szans. Widzi się natomiast ogromną szansę dla tych, którzy zdecydowali się ukończyć studia ścisłe. Warto zastanowić się jak jest naprawdę. Z całą pewnością szanse na znalezienie pracy nie są zależne od tego jaki kierunek studiów ukończyliśmy. Jeżeli posiadamy wysokie kwalifikacje, znamy języki obce i jesteśmy osobami otwartymi w kontakcie z innymi z pewnością szybko znajdziemy pracę nawet wtedy, kiedy ukończymy tak obśmiewaną obecnie politologię czy pedagogikę. Jeżeli natomiast poza ukończeniem studiów nie będziemy mogli zaoferować przyszłemu pracodawcy nic z pewnością znalezienie pracy zajmie nam dużo czasu nawet wtedy, kiedy ukończymy tak prestiżową fizykę jądrową. Ci młodzi ludzie, którzy są świadomi takiego właśnie obrotu sprawy już na studiach dbają o to aby ich CV było bogate. Decydują się na udział w rozmaitych kursach i szkoleniach. Odbywają również staże i darmowe praktyki. Wszystko to pozwala im bowiem zbudować swoje CV. Takie osoby po ukończeniu studiów znajdują pracę niezwykle szybko. Warto o tym pamiętać.

Wymagania stawiane pilotom

Każdy, kto chce pracować jako pilot wojskowy musi zdawać sobie sprawę z tego, że jest to praca trudna i wyczerpująca zarówno fizycznie, jak i psychicznie. To właśnie dlatego osoby, które chcą zostać pilotem wojskowym muszą spełnić szereg kryteriów. Przede wszystkim trzeba wykazać się nienagannym stanem zdrowia. Zostanie pilotem wojskowym uniemożliwią nam wszelkie wady serca, ale również układu ruchu. Także choroby neurologiczne sprawią, że zostanie pilotem stanie się dla nas niemożliwe. Mało kto wie, że pilot wojskowy musi mieć wyleczone wszystkie ubytki. W przypadku bowiem wykonywania lotów z bardzo dużymi przeciążeniami z ubytku może wyciekać krew. Pilot wojskowy musi mieć również zarówno wzrok, jak i słuch w doskonałym stanie. Równie ważne są predyspozycje psychiczne. Od pilota wojskowego wymaga się przede wszystkim opanowania. Osoby porywcze nie mają czego w tym zawodzie szukać. Bardzo ważną cechą jest także umiejętność integrowania bodźców docierających do nas z różnych stron. Pilot musi nie tylko korzystać z tego, co widzi za kabiną, z informacji dostarczanych mu przez przyrządy, ale także z danych, które otrzymuje od wieży kontroli lotów. Musi także umieć podporządkować się rozkazom, które otrzymuje z wieży kontroli lotów. Warto dodać, że pilot może odmówić wykonania tylko jednego rozkazu: „Katapultuj się!”.

Możliwości pracy dla psychologa

Jednym z tych kierunków studiów, które już od kilkunastu lat cieszą się ogromną popularnością jest psychologia. Dostać się na te trudne, a zarazem ciekawe studia z całą pewnością nie jest łatwo. Na jedno miejsce przypada nawet dwudziestu chętnym. Ukończenie tych studiów daje duże możliwości znalezienia zatrudnienia. Psychologowie, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne mogą zatrudnić się w szkole. Praca psychologa szkolnego może być wykonywana na etacie nauczycielskim i wtedy wymiar czasu pracy wynosi dwadzieścia godzin lub też na etacie zwykłym i wtedy wymiar czasu pracy wynosi godzin czterdzieści w tygodniu. Psycholog może pracować również w poradni psychologiczno – pedagogicznej. W tej pracy psycholog będzie zajmował się między innymi wydawaniem orzeczeń o dysleksji czy dysgrafii. Będzie również pracował z dziećmi, u których dysfunkcje te zostały stwierdzone w celu poprawy ich funkcjonowania. Potencjalnym miejscem pracy psychologa jest także szpital. Psycholog może pracować zarówno na oddziałach psychiatrycznych jak i na wszystkich pozostałych oddziałach szpitalnych. Z całą pewnością musi znaleźć się na oddziałach onkologicznych. Pracując na takim oddziale psycholog otacza opieką nie tylko rodzinę chorą, ale również jej bliskich. Psycholog może pracować także w więzieniu i policji.

Konstrukcja

Mamy styczność w domkach jednorodzinnych najczęściej z wielkimi urządzeniami, które dają nam ciepło w minusową porę roku. Kocioł jako produkt żeliwny sprawdza się swoją funkcją podtrzymując ciepło na każdym kroku, a jego konstrukcja ma co do zdradzenia. Przykładem jest kocioł Kielar-Eco Super o mocy 23,4- 58,2 kW, dającej ciepło na dużych powierzchniach, w czego skład wchodzą paleniska tj. retortowe i przeznaczone do aktywnego spalania w razie potrzeby. Funkcjonuje w sposób zasypywania uzupełniania go np. węglem sortowanym, czyli co jakiś czas dosypujemy ile trzeba, a sam kocioł informuje nas komputerowo co jaki czas należy czynność powtarzać. Węgiel tutaj stosowany to Eko-groszek drobny 5-25 mm. Jednakże większość spalania odbywa się na retortowym palenisku, co podnosi skuteczność działania, bo urządzenia skupia się w głównej mierze na jednym. Do tej konstrukcji należy też ślimak ze stali chromowo-niklowej, do którego nasypujemy opał, trafiający prosto do głównej części kotła. Gwarantuje czyste i ekologiczne spalanie.