Archiwa kategorii: O nas

Praca poza granicami kraju

Coraz więcej osób poszukujących pracy decyduje się wyjechać z Polski. Motywy osób wyjeżdżających w poszukiwaniu pracy za granicą są bardzo różnorodne. Legalnej pracy za granicą możemy poszukiwać praktycznie we wszystkich krajach, które są członkami tzw. Starej Unii. Spośród krajów europejskich największą popularnością wśród Polaków cieszyła się Wielka Brytania oraz Irlandia. Ostatnio szanse na znalezienie pracy w tych krajach nieco zmalały, co nie oznacza, że szanse te są zerowe. Największe szanse na znalezienie pracy za granicą mają w tej chwili osoby z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i nie chodzi tutaj wcale wyłącznie o osoby posiadające wyższe wykształcenie. Duże szanse na znalezienie pracy za granicą mają zarówno lekarze dentyści, jak też np. kucharze. Osoby, które nie mają żadnych kwalifikacji mogą także spróbować znaleźć pracę za granicą. Te osoby mają szansę na znalezienie pracy fizycznej. Pomocą w znalezieniu tego typu ofert pracy służą agencje pracy tymczasowej. Poszukiwanie ofert pracy za granicą możemy rozpocząć od przeglądania polskich portali internetowych. Warto skorzystać także z możliwości szukania ofert pracy za granicą korzystając z międzynarodowego serwisu Monster lub na stronach internetowych agencji zajmujących się rekrutacją pracowników. Ofert pracy możemy także szukać w Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES.

Elementy każdego CV

Wśród dokumentów aplikacyjnych kluczowym dokumentem jest CV. Napisanie CV przez osobę z dużym doświadczeniem w pracy zawodowej nie jest trudne. Znacznie gorzej jest napisać CV osobom, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Każde CV zawiera elementy, których nie możemy pominąć. Jednym z takich elementów są informacje dotyczące oczywiście danych osobowych i wykształcenia. Te dwa obowiązkowe elementy CV nie będą stanowiły problemu w napisaniu nawet dla osób, które poszukują swojej pierwszej pracy. Znacznie gorzej będzie wyglądała sprawa doświadczenia. Z tym jednak także można sobie poradzić. Podstawową zasadą, której powinno się bezwzględnie przestrzegać to zasada, że w CV piszemy tylko prawdę. Nie ma sensu zamieszczanie w CV nieprawdziwych informacji na temat posiadanych przez nas umiejętności. Takie nieprawdziwe informacje zazwyczaj wychodzą na jaw w chwili, kiedy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Lepiej więc nie piszmy, że znamy język angielski na poziomie zaawansowanym w sytuacji, kiedy nasza znajomość angielskiego ogranicza się jedynie do posługiwania się kilkoma podstawowymi zwrotami. Warto jednak zamieścić w CV informacje na temat swojego udziału w jakiejś lokalnej inicjatywie czy wolontariacie. Warto w CV podkreślić także swoje zalety, atuty i umiejętności tak, aby wyróżnić się spośród rzeszy innych kandydatów.

Zwięzła struktura CV

Jednym z podstawowych dokumentów, które składamy u potencjalnego pracodawcy jest CV, czyli po prostu życiorys. Struktura naszego CV powinna być zwięzła. Taka zwięzła struktura oszczędza pracodawcy szukania najważniejszych dla niego informacji o kandydacie do pracy. Dobre CV nie powinno przekraczać 1 strony, jedynie w przypadku osób, których droga zawodowa jest wyjątkowo bogata, CV może zająć 2 strony. Podstawowymi informacjami, które zamieszczamy w CV są oczywiście nasze dane osobowe. Poza naszymi danymi osobowymi do podstawowych informacji, które musi zamieścić w CV to informacje na temat posiadanego przez nas wykształcenia, informacje o znajomości języków obcych oraz oczywiście informacje dotyczące doświadczenia. Podając swoje dane osobowe nie ograniczamy się jedynie do podania swojego imienia i nazwiska. W CV umieszczamy także dane dotyczące daty urodzenia, podajemy adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego. Dane dotyczące wykształcenia piszemy odwrócone chronologicznie, czyli na pierwszym miejscu podajemy ostatnio zdobyte wykształcenie. W akapicie poświęconym wykształceniu podajemy rok w, którym rozpoczęliśmy edukację, ale także rok, w którym edukację zakończyliśmy. Niezbędne jest podanie także pełnych nazw szkół i uczelni wyższych. Warto także podać informacje na temat ukończonego wydziału.

Przerwa w wykonywaniu pracy

Kodeks pracy gwarantuje nam przerwę w jej wykonywaniu. Przerwa w wykonywaniu pracy to po prostu urlop. Każdy pracownik zgodnie z zapisami zawartymi w kodeksie pracy ma prawo do 4 dni urlopu, który jest udzielany na żądanie pracownika w dowolnie przez niego wybranym dniu roku. Urlop na żądanie nie jest urlopem, który wliczany jest do przysługującego każdemu pracownikowi urlopu wypoczynkowego. O udzielenie urlopu na żądanie każdy pracownik ma prawo poprosić pracodawcę nawet w tym samym dniu, w którym zamierza ten urlop rozpocząć. Pracodawca musi udzielić pracownikowi tego urlopu pod warunkiem jednak, że wcześniej pracodawca zatwierdził dzień, w którym rozpoczniemy urlop wypoczynkowy. Do prawa do urlopu na żądanie mają zarówno pracownicy, którym przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni kalendarzowych, jak również i ci pracownicy, którzy nabyli prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Prawo do urlopu na żądanie, podobnie zresztą, jak i do urlopu wypoczynkowego mają jedynie te osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę. Urlop na żądanie i urlop wypoczynkowy nie przysługują więc osobom, które zostały zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub na podstawie umowy zlecenia. W odróżnieniu od urlopu wypoczynkowego urlop na żądanie nie jest urlopem, który można wykorzystać w roku następnym.

Chcąc pracować jako stomatolog

Stomatologia zalicza się do tych kierunków studiów, które cieszą się ogromną popularnością. Na jedno miejsce na uczelni może być nawet kilkunastu chętnych. To między innymi z tego powodu panuje przekonanie, że są to studia tylko dla najlepszych. Wiele osób, które decydują się na studia stomatologiczne jest przekonanych, że ich ukończenie umożliwi im wykonywanie pracy, która będzie świetnie opłacana. Trzeba jednak wiedzieć, że droga do zarabiania naprawdę dużych pieniędzy jest bardzo długa. Przede wszystkim trzeba ukończyć studia, które trwają pięć lat. Prowadzone są one tylko i wyłącznie na państwowych uniwersytetach medycznych. Stomatologię można studiować między innymi w Warszawie oraz Lublinie. Po ukończeniu studiów nie otrzymuje się jednak jeszcze pracy wykonywania zawodu. Najpierw trzeba odbyć staż podyplomowy, która trwa cały rok. Odbywa się od w wybranym gabinecie stomatologicznym oczywiście pod nadzorem stomatologa uprawnionego już do wykonywania zawodu. Ukończenie studiów oraz odbycie stażu to jednak jeszcze nie wszystko. Trzeba bowiem uzyskać jeszcze pozytywny wynik z egzaminu państwowego. Dopiero spełnienie wszystkich trzech kryteriów daje prawo do wykonywania zawodu stomatologa. Trzeba wiedzieć, że praca stomatologa jest trudna i ciężka. Wielu stomatologów zmaga się z problemami z kręgosłupem.

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Jednym z etapów rekrutacji, w którym nie biorą jednak udziału wszyscy kandydaci na dano stanowisko jest rozmowa kwalifikacyjna. Zapraszani są na nią tylko ci, których CV spodobało się najbardziej. Rozmowa kwalifikacyjna jest świetną okazją do osobistego zaprezentowania swojej osoby pracodawcy. Podczas niej padają różnorodne pytania, które pozwalają potencjalnemu pracodawcy pogłębić wiedzę, której dostarczyło nasze CV. Większość pytań, które padają na takiej rozmowie dotyczy oczywiście naszych kwalifikacji, zainteresowań i tego, dlaczego to właśnie my powinniśmy zostać zatrudnieni. Są jednak również tacy pracodawcy, którzy w zadawaniu pytań na rozmowie kwalifikacyjnej idą o wiele dalej. Pytają na przykład o nasz stan cywilny. W przypadku kobiet bardzo często pada pytanie dotyczące posiadania dzieci oraz planów zajścia w ciążę. Trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że zadawanie tego rodzaju pytań jest zabronione. Jeżeli na rozmowie kwalifikacyjnej ktoś zada nam takie właśnie pytania powinniśmy grzecznie powiedzieć, że nie mają one związku z naszymi kwalifikacjami i w związku z tym nie będziemy na nie odpowiadać. Podobnie rzecz ma się w przypadku pytań dotyczących naszego wyznania czy orientacji seksualnej. Warto zaznaczyć, że pytania z grupy zakazanych zadają najczęściej mali przedsiębiorcy.

Jak napisać CV

Obecnie jeśli chcemy zawiadomić jakiegoś pracodawcę o tym, że jesteśmy zainteresowani pracą na danym stanowisku wysyłamy CV. Jeden pracodawca może takich CV dostać tysiące. Dlatego też bardzo ważne jest dokładne przygotowanie swojego CV. Musi ono bowiem przykuwać uwagę. Dzięki temu zwiększamy swoje szanse na to, że zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Przede wszystkim nasze CV musi być przejrzyste. Najlepiej zapisać je w formacie pdf. Dzięki temu mamy pewność, że nasz pracodawca będzie je widział w takiej formie w jakiej my je przygotowaliśmy. W przypadku na przykład formatu doc może okazać się, że korzystaliśmy z innej wersji programu i potencjalny pracodawca obejrzy CV, w którym wszystko znajduje się nie na swoim miejscu. W CV nie mogą znaleźć się także żadne błędy. Chodzi zarówno o błędy ortograficzne, jak i interpunkcyjne. Dla wielu pracodawców takie błędy dyskwalifikują kandydata i nie ma on żadnych szans na to, że zostanie chociaż zaproszony na rozmowę. Większą uwagę przykuwają te CV, które zostały opatrzone zdjęciem. Bardzo ważne jest jednak aby było to zdjęcie odpowiednie. Zdjęcia z wakacji, w fantazyjnym kapeluszu czy ze śmieszną winą z całą pewnością odpadają. Mogą bowiem zostać odebrane jako wyraz braku szacunku dla potencjalnego pracodawcy. CV musi również zostać opatrzone naszymi danymi kontaktowymi.

Aby pracować jako lekarz

Wśród zawodów, których wykonywanie jest marzeniem wielu osób znajduje się zawód lekarza. Co roku tysiące maturzystów postanawia złożyć dokumenty właśnie na uniwersytet medyczny na kierunek lekarski. Wiele osób jest przekonanych, że ukończenie tych studiów da im szansę na prowadzenie dostatniego życia. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że droga do zostania lekarzem jest naprawdę bardzo długa i trudna. Przede wszystkim trzeba ukończyć studia. Obejmują one dwanaście semestrów, a więc trwają sześć lat. Są to najdłuższe studia w Polsce. Po każdym roku studiów obowiązkiem studenta jest odbycie praktyk. Odbywają się one na wybranym oddziale szpitalnym. W czasie trwania studiów zajęcia odbywają się nie tylko na sali wykładowej, ale również w szpitalu. Dzięki nim przyszli lekarze mają okazję zetknąć się z pacjentami i sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Zdanie ostatniego egzaminu nie daje jeszcze prawa do wykonywania zawodu lekarza. Trzeba odbyć obowiązkowy staż podyplomowy, który trwa dwanaście miesięcy. Odbywa się on w szpitalu, który został wybrany przez absolwenta medycyny. Trzeba również uzyskać pozytywny wynik z Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Spełnienie tych trzech kryteriów daje dopiero prawo wykonywania zawodu lekarza. Droga do uzyskania specjalizacji jest równie długa i równie trudna.