Możliwości pracy dla psychologa

Jednym z tych kierunków studiów, które już od kilkunastu lat cieszą się ogromną popularnością jest psychologia. Dostać się na te trudne, a zarazem ciekawe studia z całą pewnością nie jest łatwo. Na jedno miejsce przypada nawet dwudziestu chętnym. Ukończenie tych studiów daje duże możliwości znalezienia zatrudnienia. Psychologowie, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne mogą zatrudnić się w szkole. Praca psychologa szkolnego może być wykonywana na etacie nauczycielskim i wtedy wymiar czasu pracy wynosi dwadzieścia godzin lub też na etacie zwykłym i wtedy wymiar czasu pracy wynosi godzin czterdzieści w tygodniu. Psycholog może pracować również w poradni psychologiczno – pedagogicznej. W tej pracy psycholog będzie zajmował się między innymi wydawaniem orzeczeń o dysleksji czy dysgrafii. Będzie również pracował z dziećmi, u których dysfunkcje te zostały stwierdzone w celu poprawy ich funkcjonowania. Potencjalnym miejscem pracy psychologa jest także szpital. Psycholog może pracować zarówno na oddziałach psychiatrycznych jak i na wszystkich pozostałych oddziałach szpitalnych. Z całą pewnością musi znaleźć się na oddziałach onkologicznych. Pracując na takim oddziale psycholog otacza opieką nie tylko rodzinę chorą, ale również jej bliskich. Psycholog może pracować także w więzieniu i policji.