Przerwa w wykonywaniu pracy

Kodeks pracy gwarantuje nam przerwę w jej wykonywaniu. Przerwa w wykonywaniu pracy to po prostu urlop. Każdy pracownik zgodnie z zapisami zawartymi w kodeksie pracy ma prawo do 4 dni urlopu, który jest udzielany na żądanie pracownika w dowolnie przez niego wybranym dniu roku. Urlop na żądanie nie jest urlopem, który wliczany jest do przysługującego każdemu pracownikowi urlopu wypoczynkowego. O udzielenie urlopu na żądanie każdy pracownik ma prawo poprosić pracodawcę nawet w tym samym dniu, w którym zamierza ten urlop rozpocząć. Pracodawca musi udzielić pracownikowi tego urlopu pod warunkiem jednak, że wcześniej pracodawca zatwierdził dzień, w którym rozpoczniemy urlop wypoczynkowy. Do prawa do urlopu na żądanie mają zarówno pracownicy, którym przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni kalendarzowych, jak również i ci pracownicy, którzy nabyli prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Prawo do urlopu na żądanie, podobnie zresztą, jak i do urlopu wypoczynkowego mają jedynie te osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę. Urlop na żądanie i urlop wypoczynkowy nie przysługują więc osobom, które zostały zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub na podstawie umowy zlecenia. W odróżnieniu od urlopu wypoczynkowego urlop na żądanie nie jest urlopem, który można wykorzystać w roku następnym.