Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Jednym z etapów rekrutacji, w którym nie biorą jednak udziału wszyscy kandydaci na dano stanowisko jest rozmowa kwalifikacyjna. Zapraszani są na nią tylko ci, których CV spodobało się najbardziej. Rozmowa kwalifikacyjna jest świetną okazją do osobistego zaprezentowania swojej osoby pracodawcy. Podczas niej padają różnorodne pytania, które pozwalają potencjalnemu pracodawcy pogłębić wiedzę, której dostarczyło nasze CV. Większość pytań, które padają na takiej rozmowie dotyczy oczywiście naszych kwalifikacji, zainteresowań i tego, dlaczego to właśnie my powinniśmy zostać zatrudnieni. Są jednak również tacy pracodawcy, którzy w zadawaniu pytań na rozmowie kwalifikacyjnej idą o wiele dalej. Pytają na przykład o nasz stan cywilny. W przypadku kobiet bardzo często pada pytanie dotyczące posiadania dzieci oraz planów zajścia w ciążę. Trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że zadawanie tego rodzaju pytań jest zabronione. Jeżeli na rozmowie kwalifikacyjnej ktoś zada nam takie właśnie pytania powinniśmy grzecznie powiedzieć, że nie mają one związku z naszymi kwalifikacjami i w związku z tym nie będziemy na nie odpowiadać. Podobnie rzecz ma się w przypadku pytań dotyczących naszego wyznania czy orientacji seksualnej. Warto zaznaczyć, że pytania z grupy zakazanych zadają najczęściej mali przedsiębiorcy.