Wymagania stawiane pilotom

Każdy, kto chce pracować jako pilot wojskowy musi zdawać sobie sprawę z tego, że jest to praca trudna i wyczerpująca zarówno fizycznie, jak i psychicznie. To właśnie dlatego osoby, które chcą zostać pilotem wojskowym muszą spełnić szereg kryteriów. Przede wszystkim trzeba wykazać się nienagannym stanem zdrowia. Zostanie pilotem wojskowym uniemożliwią nam wszelkie wady serca, ale również układu ruchu. Także choroby neurologiczne sprawią, że zostanie pilotem stanie się dla nas niemożliwe. Mało kto wie, że pilot wojskowy musi mieć wyleczone wszystkie ubytki. W przypadku bowiem wykonywania lotów z bardzo dużymi przeciążeniami z ubytku może wyciekać krew. Pilot wojskowy musi mieć również zarówno wzrok, jak i słuch w doskonałym stanie. Równie ważne są predyspozycje psychiczne. Od pilota wojskowego wymaga się przede wszystkim opanowania. Osoby porywcze nie mają czego w tym zawodzie szukać. Bardzo ważną cechą jest także umiejętność integrowania bodźców docierających do nas z różnych stron. Pilot musi nie tylko korzystać z tego, co widzi za kabiną, z informacji dostarczanych mu przez przyrządy, ale także z danych, które otrzymuje od wieży kontroli lotów. Musi także umieć podporządkować się rozkazom, które otrzymuje z wieży kontroli lotów. Warto dodać, że pilot może odmówić wykonania tylko jednego rozkazu: „Katapultuj się!”.